We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (2024)

De koning van de kosmos heeft weer eens per ongeluk alle sterren in het universum vernietigd. Hij heeft zijn zoon, de prins, naar de aarde gestuurd om een grote katamari te maken.

De prins rolde de katamari en maakte de katamari alsmaar groter en groter, tot hij alles op aarde had opgerold. Zijn katamari zweefde vervolgens al schitterend in de ruimte en bracht de sterrenhemel terug.

Toen de sterrenhemel hersteld was, kreeg de koning langzaamaan meer fans over de hele wereld. De koning wilde zijn fans, die hem wilden zien slagen, niet teleurstellen, dus de prins bleef de katamari rollen zodat ieders dromen zouden uitkomen.

•We Love Katamari Damacy is beter dan ooit!

We Love Katamari Damacy, de tweede titel in de Katamari-reeks die in 2005 uitkwam, is geremasterd.

De graphics zijn helemaal vernieuwd, en de gebruikersinterface is opnieuw ontworpen voor nog meer speelgemak.

•Er zijn ook nieuwe extra functies, zoals Royal Reverie!

Toen hij klein was, werd de koning streng opgevoed door zijn vader, de grote koning. Er zijn nieuwe uitdagingen toegevoegd waarin je kunt rollen als de koning toen hij nog een jongetje was!

Voltooi 5 nieuwe uitdagingen waarin hij flink moet studeren en trainen.

Kan de jonge koning de zware uitdagingen aan?

Daarnaast is er een selfiemodus toegevoegd, waarmee de prins en zijn neven en nichten snel foto's kunnen maken terwijl ze door de levels rollen!

•Een eenvoudige maar zeer diepgaande game!

Rol de katamari over voorwerpen om de katamari groter te maken.

Je kunt alles oprollen, van paperclips en hapjes in het huis tot telefoonpalen en gebouwen in de stad, en zelfs levende wezens zoals mensen en dieren. Als de katamari klaar is, verandert hij in een ster die de hemel verlicht.

Je kunt geen dingen oprollen die groter zijn dan je katamari, dus je moet goed nadenken over de volgorde waarin je de dingen in het level oprolt!

* Dit product is gebaseerd op de We Love Katamari Damacy-software die in 2005 op een ander platform uitgebracht werd. Sommige specificaties verschillen.

Deze omschrijving is afkomstig van de uitgever.

Wat je moet weten

Deze content wordt verkocht door Nintendo of Europe AG. Alle aankopen worden betaald met Nintendo eShop-tegoed dat te gebruiken is via het Nintendo-account waarmee de aankopen zijn gedaan.

Deze content wordt verkocht door Nintendo of Europe AG en moet worden betaald met Nintendo eShop-tegoed dat te gebruiken is via je Nintendo-account. Bij de aankoop van deze content is de Nintendo-accountovereenkomst van kracht.

Deze content kan worden gekocht door gebruikers die een Nintendo-account hebben aangemaakt en akkoord zijn gegaan met de wettelijke voorwaarden. Om content voor de Wii U of een systeem in de Nintendo 3DS-familie te kunnen kopen heb je ook een Nintendo Network ID nodig. Het tegoed dat te gebruiken is via je Nintendo-account, moet dan worden samengevoegd met het tegoed dat verbonden is aan je Nintendo Network ID. Als de tegoeden nog niet zijn samengevoegd, dan kun je dit tijdens de aankoop doen. Om met de aankoop te beginnen moet je inloggen met je Nintendo-account en Nintendo Network ID. Zodra je bent ingelogd, kun je de aankoop bekijken en voltooien.

Om content voor de Wii U of een Nintendo 3DS-systeem te kunnen kopen moet het tegoed dat te gebruiken is via je Nintendo-account, worden samengevoegd met het tegoed dat verbonden is aan je Nintendo Network ID. Als de tegoeden nog niet zijn samengevoegd, dan kun je dit tijdens de aankoop doen. Op het volgende scherm kun je je aankoop bekijken en voltooien.

De voorwaarden van deze aanbieding gelden voor gebruikers die inloggen met een Nintendo-account waarbij het ingestelde land overeenkomt met de landinstelling van deze website. Als een Nintendo-account een andere landinstelling heeft, kunnen de voorwaarden van deze aanbieding worden aangepast. (De prijs kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de lokale valuta.)

Nadat je betaling is verwerkt, wordt de content gedownload op het systeem dat is gekoppeld aan je Nintendo-account, of je Nintendo Network ID in het geval van de Wii U of de verschillende Nintendo 3DS-systemen. Op dit systeem moet de nieuwste versie van de systeemsoftware geïnstalleerd zijn. Ook moet het systeem zijn verbonden met het internet en moet de optie om automatisch software te downloaden ingeschakeld zijn. Verder moet er op het systeem genoeg ruimte vrij zijn om de content te kunnen downloaden. Afhankelijk van het systeem/hardwaremodel dat je hebt en je gebruik ervan, heb je mogelijk extra opslagmogelijkheden nodig om software te downloaden in de Nintendo eShop. Ga naar Service en info voor meer informatie.

Voor games die van cloudstreaming gebruikmaken, kan alleen de gratis opstartapplicatie worden gedownload.

Zorg dat je genoeg vrije ruimte hebt om het downloaden te voltooien.

Nadat je betaling is verwerkt, wordt de content gedownload op het systeem dat is gekoppeld aan je Nintendo-account, of je Nintendo Network ID in het geval van de Wii U of de verschillende Nintendo 3DS-systemen. Op dit systeem moet de nieuwste versie van de systeemsoftware geïnstalleerd zijn. Ook moet het systeem zijn verbonden met het internet en moet de optie om automatisch software te downloaden ingeschakeld zijn. Verder moet er op het systeem genoeg ruimte vrij zijn om de content te kunnen downloaden. Verder moet er op het systeem genoeg ruimte vrij zijn om de content te kunnen downloaden. Afhankelijk van het systeem/hardwaremodel dat je hebt en je gebruik ervan, heb je mogelijk extra opslagmogelijkheden nodig om software te downloaden in de Nintendo eShop. Ga naar Service en info voor meer informatie.

Voor games die van cloudstreaming gebruikmaken, kan alleen de gratis opstartapplicatie worden gedownload.

Zorg dat je genoeg vrije ruimte hebt om het downloaden te voltooien.

De voorwaarden van de aanbieding worden getoond op basis van de landinstellingen van je Nintendo-account.

Bij de aankoop van deze content is de Nintendo-accountovereenkomst van kracht.

Over pre-orders

Het gebruik van ongeoorloofde apparatuur of software die technische modificaties van het Nintendo-systeem of software mogelijk maakt, kan ertoe leiden dat deze software onspeelbaar wordt.

Dit product bevat technische beveiligingsmaatregelen.

De content is niet speelbaar voor de releasedatum: {{releaseDate}} . Voor pre-orders worden betalingen automatisch verwerkt vanaf zeven dagen voor de releasedatum. Als je een product binnen zeven dagen voor de releasedatum bestelt, wordt de betaling direct bij de aankoop verwerkt.

Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers (apart verkrijgbaar) nodig.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (2024)

FAQs

What does Royal Reverie add? ›

Royal Reverie is a game mode which allows you to play as the young King. Different stages based on the cutscenes are made to be more difficult than the normal stages. Beating a Royal Reverie stage will automatically give you a special present unobtainable anywhere else.

Is We Love Katamari Reroll a new game? ›

This title was released in 2005 as the second title in the “Katamari” series, and now it returns fully remastered. While maintaining the same classic “Katamari Damacy” gameplay, this new title features upgraded graphics and superior playability.

How long is Katamari Royal Reverie? ›

When focusing on the main objectives, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie is about 5 Hours in length. If you're a gamer that strives to see all aspects of the game, you are likely to spend around 17 Hours to obtain 100% completion.

Is We Love Katamari a sequel? ›

The first video game released in the series was Katamari Damacy, which was released for the PlayStation 2 on March 18, 2004, in Japan. Due to the critical and commercial reception that it received, Namco Bandai followed it up with a 2005 sequel also for the PlayStation 2, titled We Love Katamari.

What is the preorder bonus for we love Katamari reroll? ›

Preorder We Love Katamari Reroll and you'll get the Little Prince Costume as a free in-game cosmetic.

What does Royal Court DLC add? ›

Royal Court is a major expansion to Crusader Kings 3, adding several elements including the Throne Room, Grandeur, an Inventory System, and more. The Throne Room is available to king and emperor characters as a visual representation of the player's royal court that reflects their success.

What is the point of Katamari Damacy Reroll? ›

Katamari Damacy Reroll Madness

He sets the story in motion by shattering all the stars in the night sky while on a bender, then demands that you help create new celestial bodies by rolling stuff up with your katamari. It's all the story Katamari Damacy needs, and a handy jumping-off point for many of the side-missions.

Is Katamari Damacy worth playing? ›

Katamari Damacy Reroll is as simple, silly, and superbly entertaining as it was more than a decade ago. The main experience stays intact, but the remaster does enough to make anyone interested in this game smile. Here's hoping that Bandai Namco takes this reimagining and invests in the original sequel next.

Can you play as other cousins in Katamari Damacy Reroll? ›

You can't can't your character in this one unless it's for co-op, it's only the Prince. Changing characters wasn't a thing until the 2nd game. The space mushroom is for the 2-player versus mode. Both players have to pick a cousin, and since you only have one controller, you're unable to select one for player 2.

What was the last Katamari game? ›

A high-definition remaster of the game, Katamari Damacy Reroll, was released on Windows and Nintendo Switch in December 2018, on PlayStation 4 and Xbox One in November 2020, and on Google Stadia in September 2021.

How many stages are there in we love Katamari? ›

We ♥ Katamari has 28 different stages to play.

What is the biggest Katamari Damacy Katamari? ›

The minimum size of the katamari is 300m, while the largest possible (seen so far) size is 904m 93cm 7mm The credits game, however, does not.

Is We Love Katamari 2 player? ›

A cooperative two-player mode is available, where each player controls half of the katamari and must work together to roll up objects, as well as a "Battle" mode where players compete against each other to roll up more objects than their opponent.

Can you jump in we love Katamari? ›

The Prince Hop is performed by flicking the controller, or pressing R2. The player's character jumps, with the Katamari bouncing into the air with the character. This allows the player to reach higher areas and cross short gaps without resorting to ramp jumps or having to climb up walls.

Is Katamari popular in Japan? ›

Katamari Damacy enjoyed moderate success in Japan. The game was sold at about two-thirds of the price of a new game at the time.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.