De Cavapoo: een speelse en liefdevolle kruising (2024)

Over de Cavapoo

De Cavapoo, ook bekend als de Cavadoodle, is ontstaan door de kruising van twee rassen: Cavalier King Charles Spaniël en de Poedel. Ze worden vaak aangeduid als "designer honden" en het zijn populaire metgezellen geworden.

Dit populaire hondenras is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren '90. De Cavapoo is een kleine tot middelgrote hond die bekend staat om zijn zachtaardige karakter en zijn schattige uiterlijk. Door zijn gezellige en speelse persoonlijkheid is de Cavapoo een geliefde gezinshond en daarnaast ook zeer geschikt als therapiehond. Door zijn hypoallergene vacht en zijn vriendelijke karakter is de Cavapoo bovendien een goede keuze voor mensen met een allergie voor honden.

Wat kost een Cavapoo

De kosten voor een Cavapoo kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de fokker, de stamboom van de ouders, de locatie en de beschikbaarheid van puppy's. Over het algemeen kun je verwachten dat de aanschafprijs van een Cavapoo ergens tussen de € 2.500 en de € 4.700 zal liggen.

Karakter van een Cavapoo

Een van de meest onderscheidende kenmerken van de Cavapoo zijn hun lange oren. Het zijn compacte, kleine tot middelgrote honden en beschikken over een ronde, expressieve kop. De Cavapoos zijn slimme honden en zijn alert.

Cavapoos zijn energieke en speelse honden die ook erg liefdevol zijn. Ze zijn zeer aanhankelijk naar hun baasjes en houden ervan om bij hen te zijn. Ze zijn ook zeer slim en kunnen gemakkelijk getraind worden. Cavapoos zijn ook zeer sociaal en houden ervan om te spelen met andere honden en kinderen.

Temperament van een Cavapoo

De Cavapoo is aanhankelijk, trouw, vriendelijk, goedmoedig en speels. Ze doen het goed met honden en niet-honden huisdieren. De Cavapoo zal gaan blaffen bij ongewone geluiden. Het ras is zeer sociaal en houdt ervan om bij zijn familie te zijn, waardoor ze niet goed zijn in alleen zijn en daardoor gevoelig is voorverlatingsangst.

Verzorging van een Cavapoo

Afhankelijk van het type vacht zal de Cavapoo regelmatig geborsteld moeten worden om matten en klitten te voorkomen. Het is belangrijk om de oren schoon te houden en de nagels regelmatig te (laten) knippen. Ze kunnen gevoelig zijn voor gezondheidsproblemen zoals heupdysplasie, patellaluxatie, oogziekte , huidproblemen en epilepsie.

Vacht van een Cavapoo

De Cavapoo heeft over het algemeen een zachte en krullende vacht die weinig tot geen verharing veroorzaakt. De vacht kan verschillende kleuren hebben, waaronder wit, zwart, bruin, abrikoos en rood. Meestal hebben ze een effen kleur, maar soms hebben ze ook witte aftekeningen op de borst, poten of gezicht. Door de combinatie van de vachten van de Cavalier King Charles Spaniël en de Poedel kan de vachttextuur en kleur van elke Cavapoo variëren.

Trainen en opvoeden van een Cavapoo

De Cavapoo is een slimme en enthousiaste hond die het goed doet bij trainingen. Het is belangrijk om vroeg te beginnen met het trainen en socialiseren van je pup om ervoor te zorgen dat hij of zij goed opgevoed is. De Cavapoo heeft een zachtaardig karakter en reageert goed op positieve bekrachtiging en beloning. Het is belangrijk om de trainingen leuk en interessant te houden voor de hond, anders kan hij of zij snel afgeleid raken. Vroege socialisatie en gehoorzaamheid worden aanbevolen en het kan moeilijk zijn om dit ras zindelijk te krijgen.

Activiteit en bewegen van een Cavapoo

De Cavapoo is zeer geschikt voor een appartement op voorwaarde dat ze voldoende uitgelaten worden. Ze gedijen op de dagelijkse veilig aangelijnd wandelen en speelsessies. Het is een relatief actief ras, en ze zullen zich niet aan passen aan de levensstijl van hun baas. De behoefte aan activiteiten zal er altijd zijn.

Kenmerken van een Cavapoo

  • Rasgroep: Niet erkend
  • Leeftijd: 10-14 jaar
  • Schofthoogte: Reu: 27-38 cm. Teef: 27-38 cm
  • Gewicht: Reu: 2-9 kg. Teef: 2-9 kg

Formaat:

Erg klein

Zeer groot

Beweging:

Weinig

Zeer veel

Onderhoud:

Weinig

Zeer vaak

Sociaal:

Op zichzelf

Zeer sociaal

Ziektes bij een Cavapoo

De Cavapoo is een rashond die een laag risico heeft op erfelijke aandoeningen of medische kwalen. Van een Cavapoo is bekend dat ze gevoelig zijn voor, of aanleg hebben tot de volgende ziektes of aandoeningen:

  • Epilepsie
  • Heupdysplasie
  • Oogontsteking
  • Patellaluxatie

Toon meer reacties

Hou mij op de hoogte bij reacties.

Plaats je bericht Lees hier ons privacy statement

De Cavapoo: een speelse en liefdevolle kruising (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5851

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.