Cavapoo Honden Ras: Karakter, Levensduur & Prijs | Puppyplaats (2024)

De Cavapoo kan veel van de kenmerken en persoonlijkheden van hun ouder rassen erven en ze staan bekend om hun aanhankelijke, vriendelijke en loyale karakter als metgezel en familiehuisdier, wat verklaart waarom ze al zo lang tot de populairste kruisingen behoren, zowel hier in het Verenigd Koninkrijk als elders in de wereld. Ze staan bekend om hun uiterst vriendelijke karakter, wat betekent dat ze goed overweg kunnen met iedereen en alles.

Ze worden volledig toegewijd aan hun families en vinden niets leuker dan deel uit te maken van een huishouden en betrokken te zijn bij alles wat er in huis gebeurt. Ze staan ook bekend om hun goede omgang met kinderen en wanneer ze van jongs af aan goed gesocialiseerd zijn, vinden ze het ook leuk om bij andere honden en huisdieren te zijn. Kortom, een Cavapoo is een zeer aanpasbare kleine hond en past zich moeiteloos aan bij de meeste levensstijlen omdat ze zo flexibel en veelzijdig zijn.

Het enige nadeel van het delen van een huis met een Cavapoo is dat ze gedijen op menselijk gezelschap en een hekel hebben aan lange periodes alleen gelaten worden. Ze zijn dan ook gelukkig wanneer ze in een huishouden leven waar meestal iemand thuis blijft als de rest van de mensen weg is. Als deze charmante kleine honden langdurig aan hun lot worden overgelaten, kunnen ze snel ongewenst gedrag ontwikkelen dat moeilijk te corrigeren is. Dit omvat overmatig blaffen, destructief gedrag in huis en lijden aan verlatingsangst.

Ze zijn slimme honden die hun intelligentie van beide ouder rassen hebben geërfd en daarom hebben ze de juiste hoeveelheid dagelijkse lichaamsbeweging en mentale stimulatie nodig om echt gelukkig, evenwichtig en gehoorzaam te zijn. Wanneer een Cavapoo van jongs af aan goed gesocialiseerd is en correct getraind wordt met behulp van positieve versterkingsmethoden, zijn ze een waar genoegen om in de buurt te hebben en veel van deze charmante honden doen het geweldig als therapiehonden.

Ze staan van nature bekend als gevoelige honden en reageren daarom niet goed op enige vorm van harde correctie of strenge training. Wanneer een puppy of jonge hond iets verkeerd doet, is het nooit een goed idee om ze streng te berispen, zelfs als ze binnenshuis een "ongelukje" hebben gehad. Cavoos reageren zeer goed op positieve versterkingstraining en zullen snel oppikken wat er van hen wordt gevraagd omdat ze graag behagen en niets liever hebben dan lof en een traktatie als beloning.

Zijn ze een goede keuze voor beginnende eigenaren?

Cavapoos zijn een uitstekende keuze voor beginnende hondeneigenaren omdat ze zo meegaand en vriendelijk van aard zijn. Ze gedijen goed in de buurt van mensen en zijn daarom zeer ontvankelijk voor het leren van nieuwe dingen en zijn dol op de individuele aandacht die ze krijgen tijdens de training.

Hoe zit het met de prooidrift?

Omdat Cavapoos van nature zulke sociale honden zijn en zoals eerder vermeld, goed overweg kunnen met andere honden en dieren. Ze hebben niet echt een hoge prooidrift, maar dat betekent niet dat een hond niet de kat van de buurman zal achtervolgen als ze de kans krijgen. Een goed getrainde en gesocialiseerde Cavapoo kan worden geleerd om een ander dier niet te achtervolgen, mits hun opvoeding vroeg genoeg is begonnen toen puppy's het meest ontvankelijk zijn voor het leren van de regels.

Hoe zit het met speelsheid?

Cavapoos zijn speels en ze genieten van deelname aan veel hondensporten en het spelen van interactieve spellen zoals "apporteren". Omdat ze energiek zijn, blinken ze uit in activiteiten zoals behendigheid en genieten ze volop van de aandacht die ze krijgen tijdens de training en wanneer ze deelnemen aan wedstrijden, shows en evenementen.

Hoe zit het met aanpassingsvermogen?

Cavapoos zijn uiterst aanpasbaar en zijn net zo gelukkig in een appartement in de stad als in een huis op het platteland, mits ze voldoende dagelijkse lichaamsbeweging en mentale stimulatie krijgen om verveling te voorkomen.

Hoe zit het met overmatig blaffen?

Cavapoos houden niet echt van het geluid van hun eigen stemmen en kunnen worden geleerd om niet zomaar te blaffen. Met dit gezegd, als een hond lange tijd alleen wordt gelaten of ze ongelukkig zijn in hun omgeving, kunnen ze wel beginnen te blaffen, wat hun manier is om aan te geven dat ze gestrest zijn en graag wat meer aandacht zouden willen.

Houden Cavapoos van water?

Veel Cavapoos houden van water en zullen graag een duik nemen, vooral als het warm weer is. Sommige honden zijn echter niet zo enthousiast en houden er niet van om hun voeten nat te maken en mogen nooit gedwongen worden om te zwemmen. Het is altijd een goed idee om een Cavapoo aan de lijn te houden bij het wandelen in de buurt van gevaarlijker waterwegen, voor het geval ze besluiten erin te springen.

Zijn Cavapoos goede waakhonden?

Cavapoos zijn goede waakhonden en zullen een eigenaar snel laten weten wanneer er vreemden zijn of wanneer er iets gebeurt in hun omgeving dat ze niet leuk vinden.

Cavapoo Honden Ras: Karakter, Levensduur & Prijs | Puppyplaats (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5863

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.